LHR Consult er et nyopstartet konsulentfirma som varetager opgaver omfattet af vævs- og cellelovgivningen, fx indenfor fertilitets- og stamcellebranchen – herunder kvalitetsstyring og persondatahåndtering. Opgaveløsning indenfor relaterede fagområder som fx ”life science” vil dog falde naturligt.

LHR Consult
  • Rådgivning vedr. processer for udtagning, screening, forarbejdning, konservering, opbevaring, kodning, distribution, import og eksport af humane væv og celler.
  • Varetagelse af funktion som Ansvarlig Person i henhold til Vævsbekendtgørelsen §4/5.
  • Udvikling/udarbejdelse af kvalitetssystemer og kvalitetsdokumenter (fx politikker, standardprocedurer og arbejdsmanualer).
  • Rådgivning og vejledning vedr. Persondataforordningen (GDPR), national databeskyttelseslovgivning og særlovgivning (fx marketing og ”cookies”).
  • Varetagelse af funktion som Databeskyttelsesrådgiver (DPO) i henhold til Databeskyttelsesloven kap. 7/GDPR, afsnit 4.
  • Udarbejdelse, implementering og vedligeholdelse af komplet GDPR-pakke.
  • Rådgivning og vejledning vedr. kvalitetsplanlægning, kvalitetssikring, kvalitetskontrol og kvalitetsforbedring.
  • Varetagelse af funktion som kvalitetsansvarlig.
  • Udarbejdelse, implementering og vedligeholdelse af komplet kvalitetssystem.
  • Udarbejdelse af kvalitetsdokumenter (fx kvalitetsmanual, politikker og standardprocedurer).
Denne hjemmeside benytter cookies. Ved at fortsætte med at browse på siden accepterer du brugen af cookies