Målgruppe

LHR Consult’s målgruppe er primært tænkt at omfatte ny- såvel som veletablerede fertilitets- og vævscentre (fx stamcelle-, æg- og sædbanker samt fertilitetsklinikker), som beskæftiger sig med humane væv og celler, samt assisteret reproduktion. Opgaveløsning indenfor andre fagområder som fx ”life science” vil dog falde naturligt.

Fertilitets-/”life science”-branchen spiller en vigtig rolle for dansk økonomi ved at styrke væksten og bidrage finansielt til velfærdssamfundet. Specielt forventes den globale fertilitetsindustri at vokse betydeligt over de næste år. Det skyldes bl.a. stigende infertilitet blandt mænd og kvinder, øget social accept og opmærksomhed i befolkningen – samt nye og forbedrede teknikker indenfor assisteret reproduktion.

Danmark er en af de største eksportører af human sæd og to af de vigtigste aktører er de danske sædbanker Cryos International og European Sperm Bank. Grundet den lokale tilstedeværelse, en gunstig national lovgivning og relativt lave behandlingsomkostninger, forventes den globale vækst således at påvirke det danske fertilitetsmarked markant.

En sådan forudsigelse er selvfølgelig interessant i forbindelse med LHR Consult’s ønske, om at bidrage til videreudvikling og fremdrift indenfor området – og herigennem skabe merværdi for kunden.

Denne hjemmeside benytter cookies. Ved at fortsætte med at browse på siden accepterer du brugen af cookies