Privatlivspolitik

1. LHR Consult som Dataansvarlig

Når du benytter LHR Consult’s hjemmeside eller i øvrigt kontakter LHR Consult, behandler LHR Consult forskellige personoplysninger om dig som dataansvarlig. Denne privatlivspolitik gælder for indsamling og behandling af personoplysninger i forbindelse med din brug af www.lhr-consult.dk, når du i øvrigt kontakter LHR Consult, og når LHR Consult modtager oplysninger om dig fra tredjemand.

2. LHR Consult som Databehandler

I visse tilfælde fungerer LHR Consult som databehandler på vegne af sine kunder. Når LHR Consult fungerer som databehandler, handles udelukkende efter instruks fra den dataansvarlige og i henhold til den databehandleraftale, der fastsætter vilkårene for behandlingsaktiviteterne. Denne privatlivspolitik finder ikke anvendelse for de behandlingsaktiviteter, som LHR Consult udfører som databehandler.

3. Formål, retsgrundlag og kategorier af personoplysninger

LHR Consult behandler dine personoplysninger til følgende formål:

Levering af rådgivning og tjenesteydelser

Hvis du kontakter LHR Consult, fx via e-mail, vil din henvendelse nogle gange indeholde personoplysninger, fx kontaktoplysninger (såsom navn, stilling, email, telefon og adresse), din tilknytning til en bestemt virksomhed eller andre personoplysninger, som du måtte give LHR Consult. I visse tilfælde kan LHR Consult også modtage personoplysninger om dig fra tredjemand, fx din arbejdsgiver eller dine kolleger. Disse oplysninger kan fx være dine kontaktoplysninger og oplysninger om din tilknytning til din arbejdsgiver.

LHR Consult behandler disse oplysninger blandt andet for at kunne behandle og besvare din henvendelse og for at kunne rådgive dig eller den virksomhed, som du er ansat i. Hvis LHR Consult’s rådgivning retter sig mod dig som fysisk person, er hjemmelen til at behandle dine personoplysninger databeskyttelseslovens § 6, stk. 1, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b.

Hvis LHR Consult ikke har indgået en aftale om juridisk rådgivning direkte med dig, fx hvis du er ansat i eller på anden måde repræsenterer en virksomhed, som LHR Consult leverer juridisk rådgivning til, og LHR Consult i den forbindelse behandler dine personoplysninger, er hjemmelen databeskyttelseslovens § 6, stk. 1, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. LHR Consult’s legitime interesse er i så fald, at det er nødvendigt at behandle dine personoplysninger, for at overholde aftalen med den virksomhed, som du repræsenterer.

Hjemmeside

LHR Consult’s hjemmeside anvender cookies og lignende teknologier til at indsamle og behandle oplysninger om besøgendes brug af hjemmeside og tjenester. Hvis du vil vide mere om anvendelsen af cookies og lignende teknologier, kan du læse LHR Consult’s Cookie Politik.

Når der placeres cookies og lignende teknologier på dit terminaludstyr, kan der ske behandling af dine personoplysninger, fx oplysninger om din IP-adresse. Hjemmelen til at behandle disse oplysninger er databeskyttelseslovens § 6, stk. 1, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. LHR Consult’s legitime interesse er, at oplysningerne er nødvendige for, at udarbejde statistik over besøgende, og for at optimere hjemmesiden.

4. Videregivelse og overdragelse af personoplysninger

LHR Consult videregiver som udgangspunkt ikke personoplysninger, som er omfattet af denne privatlivspolitik, til tredjemand uden dit samtykke, medmindre LHR Consult er forpligtet til det i henhold til lovgivningen, eller hvis det er nødvendigt for at forfølge de formål, som LHR Consult har beskrevet ovenfor.

5. Opbevaring og sletning af personoplysninger

Som udgangspunkt behandler LHR Consult dine personoplysninger, så længe der er et eksisterende kundeforhold mellem dig eller den virksomhed, som du er ansat i – og LHR Consult. Derefter opbevarer LHR Consult personoplysningerne i op til 10 år, afhængigt af de konkrete oplysninger, for at varetage forpligtelser i henhold til forældelsesloven. Hvis din henvendelse ikke vedrører et kundeforhold, opbevarer LHR Consult personoplysningerne, i op til 5 år fra din henvendelse er afsluttet.

Personoplysninger, som LHR Consult har indhentet efter bogføringsloven, opbevarer LHR Consult i 5 år efter kundeforholdets ophør.

6. Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningens kapitel III en række rettigheder i forhold til LHR Consult’s behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte LHR Consult via kontaktoplysningerne nedenfor.

Ret til indsigt

Du har ret til at se de oplysninger, som LHR Consult behandler om dig, og en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, før LHR Consult normalt skal slette oplysningerne.

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må LHR Consult fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod LHR Consult’s ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger med henblik på direkte markedsføring.

Ret til dataportabilitet

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format og til at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

7. Links til andre hjemmesider mv.

LHR Consult’s hjemmeside kan indeholde links til andre hjemmesider eller til integrerede hjemmesider. LHR Consult er ikke ansvarlig for indholdet af andre virksomheders hjemmesider eller praksis med hensyn til indsamling af personoplysninger. Når du besøger andre hjemmesider, bør du læse ejernes persondatapolitik og andre relevante politikker.

8. Kontaktoplysninger

Hvis du har spørgsmål, kommentarer eller ønsker til behandlingen af dine personoplysninger, er du altid velkommen til at kontakte LHR Consult på:

LHR Consult v/Lars Rolighed
CVR-nr.: 3415 9726
E-mail: kontakt@lhr-consult.dk
Telefon: 2390 5889

Ønsker du at indgive en klage over LHR Consult’s behandling af dine personoplysninger, kan du gøre dette til:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5
1300 København K
E-mail: dt@datatilsynet.dk
Telefon: 3319 3200

Denne information er sidst opdateret 21. juni 2023.

Denne hjemmeside benytter cookies. Ved at fortsætte med at browse på siden accepterer du brugen af cookies